CVIS

CVIS is een cardiovasculair informatiesysteem met volledig geïntegreerd hemodynamisch meetsysteem. Het ondersteunt onder andere hart en perifere catheterisatie procedures bij diagnostiek en behandeling. CVIS maakt een volledige opname van de procedure en verzorgt snelle, uitgebreide en efficiënte rapportages.

Wereldwijd zijn er maar een handvol fabrikanten van soortgelijke hoogwaardige systemen. Fysicon is hier één van. Een groot voordeel hiervan ten opzichte van soortgelijke producten is het gebruik van de laatste technologische ontwikkelingen. Een configureerbaar modulair platform, zowel hardware- als softwarematig. Daarnaast is het beschikbaar in vele talen en kan CVIS gekoppeld worden aan alle grote landelijke registraties.

EVOCS voor web 2

Bespaar tijd en middelen in zorgproces
Het belang van goede en snelle medische beelduitwisseling neemt toe aangezien ziekenhuizen steeds intensiever (regionaal) samenwerken met andere zorginstellingen. Eenvoud en snelheid van gegevensuitwisseling zijn cruciaal voor de behandeling van een patiënt. Met EVOCS hoeven patiëntgegevens niet meer op CD/DVD gebrand te worden; het branden van patiëntgegevens op CD of DVD vormt een groot risico voor het kwijtraken van beelden tijdens transport, problemen tijdens het branden en uitlezen of het koppelen van beelden en verslagen aan de juiste patiënt. Via EVOCS online beelduitwisseling kunnen medische professionals sneller en efficiënter werken met betrekking tot medische beeldopslag, rapporteren en ziekenhuisbrede inzage van allerlei soorten beelden. Gevolg is dat patiënten sneller geholpen of doorverwezen worden, een nieuwe specialist direct beelden meegestuurd krijgt en daarmee sneller een diagnose kan stellen.

Veilige en betrouwbare toegang tot digitale zorginformatie
Het up-to-date houden van de beveiliging heeft voor Fysicon de hoogste prioriteit. Zo wordt patiëntdata via EVOCS in Nederland gehost in een ISO 27001 datacenter, en wordt onze software op lekken getest door een Certified Ethical Hacker. Maar ook was Fysicon een van de eersten met het aanbieden van een bewerkersovereenkomst aan zorginstellingen in Nederland. EVOCS voldoet daarmee aan alle wettelijke eisen op het gebied van opslag en beheer van patiëntdata, zodat de patient privacy gewaarborgd is en blijft.

Intuïtieve gebruikersinterface
Via de intuïtieve en gebruiksvriendelijke grafische webapplicatie kunnen medische beelden snel, veilig en eenvoudig digitaal gedeeld worden. De geïntegreerde DICOM viewer van EVOCS biedt uitgebreide mogelijkheden voor beeldmanagement zoals het doen van annotaties en metingen. De grafische interface is configureerbaar en is beschikbaar in verschillende talen (??). Omdat de webapplicatie online beschikbaar is, zijn updates en technisch onderhoud eenvoudig en snel op afstand te regelen.

Interoperabiliteit
EVOCS staat garant voor probleemloze connectiviteit in het ontsluiten van patiëntdata vanuit verschillende informatiebronnen zoals PACS en Radiologie Informatie Systeem. Integratie is mogelijk met allerlei modaliteiten zoals MRI, CAT/CT, DEXA, PET, röntgen, echo en elektrocardiografie.

Diagnostische kwaliteit
Geen kwaliteitsverlies tijdens het online delen van patiënt studies. Via EVOCS worden beelden niet gecomprimeerd maar uitsluitend gedeeld in originele diagnostische kwaliteit.

Ziekenhuisbreed inzetbaar
Fusies, samenwerkingsverbanden en toenemende specialisatie van instellingen zijn aan de orde van de dag. Tegenwoordig hebben niet alleen maar de specialismen Cardiologie en Radiologie te maken met het analyseren van beelden, op veel meer locaties worden medische beelden gegenereerd, geanalyseerd en uitgewisseld. Alle gebruikelijke DICOM modaliteiten worden ondersteund. Bij het ontsluiten van patiëntdata uit al deze verschillende bronnen is een geavanceerd online beelduitwisselingsplatform als EVOCS essentieel.

Inzetbaar bij intercollegiaal consult
Voor specialisten is een efficiënt verloop van een multidisciplinair overleg of expertpanel van groot belang. Doordat specialisten beelden eenvoudig opnieuw kunnen laten beoordelen door collega’s, verbetert de kwaliteit van beeldbeoordeling en daarmee de gezondheidszorg. Ook hoeft een patiënt niet of minder overgeplaatst te worden naar een instelling waarnaar hij doorverwezen is voor het aldaar opnieuw laten maken van beelden. Tevens wordt de gezondheid niet met extra straling belast als gevolg van het opnieuw maken van beelden.

EVOCS sinds 2004 (inter)nationaal gewaardeerd
EVOCS is de snelste en meest geaccepteerde manier om medische beelden en rapporten tussen zorginstellingen veilig uit te kunnen wisselen. Alleen al in Nederland maakt 95% van de ziekenhuizen gebruik van EVOCS.

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Kom direct met ons in contact en vraag een demo aan. Geen investeringen in infrastructuur en geen langdurige implementatietrajecten. Flexibel in maatwerk en EVOCS is binnen 1 dag online.

Fysicon_EVOCS
spaarne logo 3

Snelle implementatietijd en flexibele abonnementsstructuur

Het Zaans Medisch Centrum maakt voor Nucleaire geneeskunde / Oncologie sinds kort gebruik van digitale beelden vanuit de PET-CT scanner van het Spaarne Gasthuis.

Bart Titulaer
Klinisch Fysicus – Spaarne Gasthuis – Haarlem/Hoofddorp

laurentius referentie fysicon 1

Laurentius EVOCS voor uitwisselen van gegevens

Voor ons ziekenhuis is EVOCS een uitkomst. Specialisten kunnen nu onderling via een beveiligde verbinding snel gegevens en beelden opvragen of delen met collega’s.

– Laurentius Ziekenhuis in Roermond