Sponsorbeleid

Fysicon wil een waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. We dragen dan ook graag bij aan initiatieven die passen bij onze eigen organisatie en identiteit. We kiezen daarom ook voor sponsorprojecten waarmee wordt bevestigd dat we een maatschappelijk betrokken, toonaangevend en innoverend bedrijf zijn. Het motto van Fysicon voor sponsoring is: “Gezond leven en bewegen”.

Wij ontvangen vele aanvragen voor sponsoring, zowel telefonisch, schriftelijk of via onze medewerkers en we kunnen helaas niet alle verzoeken inwilligen. Daarom hebben wij voor uw en ons gemak een sponsorbeleid opgesteld, met een aantal richtlijnen waaraan een sponsorverzoek moet voldoen.

Als eerste willen wij u erop wijzen dat:
Het doel van maatschappelijke aard moet zijn en gericht is op ons motto: “Gezond leven en bewegen “Fysicon positief wil bijdragen aan het milieu en duurzaamheid
Iedere werknemer van Fysicon mag één dag per jaar inzetten voor een goed doel. Deze mag individueel of als groep ingezet worden. Deze vrije dag komt voor rekening van Fysicon. In alle gevallen moet het sponsorproject voldoen aan de gestelde richtlijnen en beslist Fysicon of het sponsorproject wordt gehonoreerd.

Verder moeten de volgende punten worden verwerkt in de sponsoraanvraag:

 • Fondsenwervende goededoelen-instellingen behoren in het bezit te zijn van een CBF Keurmerk of certificaat “register goede doelen”
 • De naam en achtergrond van de organisatie of instelling die het verzoek indient
 • De activiteiten waar de sponsoring nodig voor is
 • De reden van het sponsorverzoek
 • Eventuele mede – sponsoren
 • Type en grootte van de gevraagde sponsoring
 • Uitleg van een eventuele tegenprestatie
 • ANBI Keurmerk

Voor sponsoring komen in ieder geval niet in aanmerking:

 • Individuen, sport-teams of evenementen
 • Projecten of organisaties met een politiek of religieus karakter
 • Projecten van nationaal opererende instellingen of institutionele particuliere vermogensfondsen
 • Risicovolle of milieubelastende sporten en activiteiten
 • Organisaties of evenementen die een relatie hebben met thema’s als alcohol of drugs
 • Studiereizen
 • Studentenverenigingen
 • Feesten

Uw verzoek wordt serieus in behandeling genomen door de directie van Fysicon B.V. Het biedt echter geen zekerheid tot inwilliging van het verzoek, ook al voldoet uw verzoek aan alle bovenstaande voorwaarden. In alle gevallen beslist Fysicon autonoom over het wel/niet honoreren van uw sponsorverzoek en over de hoogte van het eventueel te verstrekken bedrag. Over redenen voor afwijzing gaan wij niet in discussie. U kunt uw sponsorverzoek mailen naar gwen.krijnen@fysicon.com of via de post:

Fysicon B.V.
t.a.v. mevrouw Gwen Krijnen
Hoogheuvelstraat 114
5349 BA, Oss